Sponsoren

Opleidingen en hulpverlening tijdens evenementen

Helaas kan geen vereniging meer zonder sponsoren, ook de EHBO vereniging Smilde niet.  Het streven blijft lidmaatschaps- en cursusgelden zo laag mogelijk te houden om iedereen in de gelegenheid te stellen een EHBO-diploma te behalen en te behouden. Om onze contributie voor onze leden zo laag mogelijk te houden en niet afhankelijk te zijn van onze leden, zijn wij dan ook op zoek naar Particulieren/Bedrijven die ons willen sponsoren.

Zij zullen hier met logo en website worden geplaatst in onze eigen Wall of Fame:

Wall of Fame

Zoals u kunt zien is onze Wall of Fame leeg, u kunt de eerste zijn.

Sponsor worden?

Wilt u ons sponsoren met een gift of zelfs in goederen? Dit kunt u doen door een mail te sturen naar het secretariaat: secretariaat@ehbosmilde.nl. Wij zullen na aanmelding zo spoedig mogelijk contact met u opnemen. Uw gift of donatie is dan ook erg hard nodig en wordt nuttig besteedt voor onkosten van onze vereniging, zoals het aanschaffen van nieuw (verband)materiaal en apparatuur.

Eenmalige donatie?

Natuurlijk bent u ook altijd vrij om éénmalig een bedrag over te maken. Dat kan op IBAN NL52 RABO 0310103754 t.n.v. EHBO, Afdeling Smilde te Smilde.